دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پژوهش / طرح‌های مصوب مرکز

طرح‌های مصوب مرکز 97/12/18

ردیف

نام طرح

امتیاز نهایی

اسامی داوران

نام مجریان

1.       

بررسی شیوع آگاهی، درمان و کنترل پرفشاری خون در خاورمیانه: مطالعه مرور سیستماتیک

70

آقای دکتر یحیی سلیمی

آقای دکتر جویباری

آقای دکتر فرید نجفی

2.       

مرور نظام مند میزان شیوع آگاهی ، کنترل و درمان بیماری دیابت

۶۵

آقای دکتر مرادی نظر

آقای دکتر انوری

آقای دکتر فرید نجفی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

3.       

ارتباط بین الگوی غذایی با خطر ابتلا و شدت علائم بیماری آرتریت روماتوئید: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مشاهده‌ای و مداخله‌ای

44

دکتر سالاری

دکتر رضا محمدی

خانم دکتر مصطفایی

4.       

بررسی ارتباط بین آپنه انسدادی خواب و نوروپاتی، نفروپاتی و رتینوپاتی دیابتی: یک مطالعه مرور نظام­مند

54

دکتر رضائیان

دکتر خالدی

خانم دکتر صفری

5.       

بررسی تاثیر افت شنوایی در ریسک ابتلا به سکته مغزی: یک مطالعه مرور نظامند و متاآنالیز

52

دکتر صفری

دکتر قره گوزلو

خانم دکتر رجعتی

6.       

بررسی تغییرات مارکرهای استرس اکسیداتیو در جریان خون بیماران مبتلا به آپنه خواب: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

53

دکتر سلیمی

دکتر زهره رحیمی

آقای دکتر فدایی

7.       

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان علوم پزشکی در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک

51

دکتر فاطمه حیدرپور

دکتر اشتریان

آقای دکتر خاتونی

8.       

بررسی هزینه های مراقبت سلامت برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در جهان: یک مطالعه مروری نظام مند

63

دکتر عبدی

دکتر سالاری

آقای دکتر سلطانی

9.       

بررسی کیفیت ابزارهای طراحی شده در حوزه علوم پزشکی در ایران: یک مطالعه مرورسیستماتیک

57

دکتر سلیمی

دکتر رجعتی

آقای دکتر عبدی

10.   

بررسی کیفیت روا‌ن‌سنجی فرهنگی ابزارهای مرتبط با حوزه های علوم پزشکی در ایران: یک مطالعه مرورسیستماتیک

37

دکتر عباسی

دکتر سلیمی

آقای دکتر سالاری

11.   

مرور سیستماتیک پلی فنولهای موثر در درمان نوروپاتی دیابتی

67

دکتر شاه ویسی

آقای برجی

آقایدکتر فرزایی

12.   

مرور نظام مند شیوه های درمان اختلال عملکرد جنسی ناشی از مصرف متادون

65

دکتر شاکری

دکتر رضائیان

آقای دکتر فرنیا

خانم دکتر رجعتی

13.   

مروری سیستماتیک بر اثربخشی و مکانیسم های نانوفرمولاسیون های ترکیبات طبیعی برای پیشگیری و درمان بیماری سندروم متابولیک

78

دکتر خدارحمی

دکتر رجعتی

آقای دکتر فرزایی

14.   

مقایسه اثر بخشی درمانهای مختلف غیر جراحی در سندروم پیریفورمیس: مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی

60

دکتر نجفی

دکتر احمدی

آقای دکتر شمسی

15.   

بررسی کارآیی روش یادگیری کلاس معکوس در درس آناتومی: مطالعه مرور نظام مند

65

دکتر رجعتی

آقای دکتر شهاب رضاییان

آقای دکتر فریبرز امیدی