اخبار

برگزاری کارگاه مجازی کشوری

برگزاری کارگاه مجازی کشوری


"آشنایی با شیوه‌های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی (
plagiarism) مقالات"

            مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد با همکاری اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه مجازی یک روزه کشوری تحت عنوان "آشنایی باشیوه‌های مشابهت‌یابی و بررسی سرقت علمی (plagiarism) مقالات"روز چهارشنبه تاریخ1400/12/18ساعت 10الی13 با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری برگزار نماید.

لینک ثبت نام کارگاه:https://workshop.tums.ac.ir 

  لینک شرکت در کارگاه:  https://www.skyroom..online/ch/kumsresearch/mim