مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز مطالعات مرور نظام مند و متا آنالیز با مرکز کاکرین ایران خبر داد.

دکتر فاطمه رجعتی هدف از انعقاد این تفاهم را اینگونه شرح داد: به منظور استقرار همکاری های آموزشی و پژوهشی بین مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز کاکرین ایران تفاهم نامه همکاری های علمی منعقد گردید.

  دکتر فاطمه رجعتی بیان نمود: براساس این تفاهم نامه به مرکز مطالعات مرور نظام مند ومتاآنالیز این اختیار تفویض گردید که تدوین منسجم برنامه ها و کارگاه های آموزشی توسط مدرسین ملی وبین المللی به صورت پیوسته به همکاری مرکز کاکرین ایران انجام گردد. متن تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

12