اخبار

 • اطلاعیه استفاده از خدمات ترجمه
  اطلاعیه استفاده از خدمات ترجمه
 • به همت معاونت تحقیقات و فناوری و با همکاری مرکز کاکرین ایران ۳۰۰ نفر از سراسر کشور در وبینار (چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم) شرکت کردند.
  به همت معاونت تحقیقات و فناوری و با همکاری مرکز کاکرین ایران ۳۰۰ نفر از سراسر کشور در وبینار (چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم) شرکت کردند.
 • ژورنال کلاب با موضوع An Introduction to Comprehensive Review برگزار گردید.
  ژورنال کلاب با موضوع An Introduction to Comprehensive Review برگزار گردید.
 • ژورنال کلاب با موضوع Advanced strategies for dealing with all types of heterogeneity in meta analysis برگزار گردید.
  ژورنال کلاب با موضوع Advanced strategies for dealing with all types of heterogeneity in meta analysis برگزار گردید.
 • ژورنال کلاب با موضوع Living systematic review protocol for Covid -19 clinical trial registration برگزار گردید.
  ژورنال کلاب با موضوع Living systematic review protocol for Covid -19 clinical trial registration برگزار گردید.
 • ژورنال کلاب با موضوع Covid-19 & smoking برگزار گردید.
  ژورنال کلاب با موضوع Covid-19 & smoking برگزار گردید.
 • برگزاری کارگاه جستجو برای مطالعات مرور نظام‌مند
  برگزاری کارگاه جستجو برای مطالعات مرور نظام‌مند
 • پنجمین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
  پنجمین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
 • چهارمین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
  چهارمین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
 • سومین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
  سومین ژورنال کلاب مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز برگزار شد.
Loading
بایگانی اخبار

ژورنال کلاب‌ها و کارگاه‌های آموزشی

مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز

Loading
Loading

توانمند سازی و تربیت نیروی متخصص در زمینه‌ی مطالعات مرور نظام‌مند و تقویت متخصصین مجرب در چارچوب کار گروه‌های تخصصی کاکرین

خدمات پژوهشی این مرکز شامل: طراحی اجرا و بسط و توسعه‌ی مطالعات مرور نظام‌مند و متا‌آنالیز به عنوان بازوی مرکز کاکرین ایران می‌باشد. انجام مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌ی روش شناسی مطالعات مرور نظام مند و تجزیه و تحلیل آماری از خدمات پژوهشی این مرکز می‌باشد

مشارکت علمی، ایجاد، بسط و ارتقاء مستمر همکاری‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مطالعات مروری با هدف ایجاد بالاترین سطح شواهد علمی در علوم پزشکی

ارائه خدمات ترجمه وویرایش مقالات با تخفیف دانشگاهی

استفاده از خدمات ترجمه

به اطلاع می رساند، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قرارداد همکاری ترجمه متون علمی را با شرکت پردازش و نشر دانش (رادان ترجمه) Radan English Edit ... بیشتر

۴ آبان ۱۳۹۹
۷,۸۸۹ نفر
۲ نفر