اخبار

 • بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران
  بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران
 • بررسی پروپوزال‌های فراخوان دوم طرح های تحقیقاتی دانشگاه در کمیته تخصصی مرور نظام مند و متاآنالیز
  بررسی پروپوزال‌های فراخوان دوم طرح های تحقیقاتی دانشگاه در کمیته تخصصی مرور نظام مند و متاآنالیز
 • اولین دوره مدرسه تابستانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می‌گردد.
  اولین دوره مدرسه تابستانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می‌گردد.
 • مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.
  مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.
 • معاون تحقیقات و فناوری: سومین مرکز CT (کارآزمایی بالینی) کشور در دانشگاه راه اندازی می شود.
  معاون تحقیقات و فناوری: سومین مرکز CT (کارآزمایی بالینی) کشور در دانشگاه راه اندازی می شود.
Loading
Loading

واحد پژوهش

واحد آموزش

تربیت نیروی تخصصی با هدف توسعه‌ای مرکز و توانمند سازی پژوهشگران با هدف گسترش قابلیت انجام پژوهش‌های با کیفیت مهمترین اهداف آموزشی مرکز کارآزمایی بالینی می‌باشند.

واحد همکاری ملی و بین‌المللی